Om gården

På gården har vi 150 vinterforede sauer, 2 ullgriser, 15-20 høns og en hund. Vi sager ved og har poteter, jordbær, samt noen grønnsaker i et mindre drivhus. Vi plukker og lager syltetøy og saft av bær og mjødurt.

Vi er 7. generasjon som drifter gården på Kilhus. Gården er geografisk delt i to, med et gammelt fjøs og et utleiehus 1 km lengre ned i bygda. På hovedtunet står det et sauefjøs som er bygget i 2011, og i forlengelse av tunet er vårt hus, et hønsehus som vi bygget i 2017 og et grisehus som vi ordnet klart til innflytting av utegående griser i 2016, samt et veggdrivhus som vi satte opp i 2021. Vi har også et uthus som kalles Kjell-huset etter Kjell som ordnet det i god stand i 2019. Der lagrer vi bl.a. gjerder, og en del av bygget er laget til sauene som kan søke ly. Vi har 156 daa oppdyrket mark, 72 daa innmarksbeite og i tillegg leier vi nabojordene rundt oss (188 daa).