Tjenester

Terapi

Acceptance and commitment therapy                        Mentaliseringsbasert terapi                                            Kognitiv terapi                                                                      Friluftsterapi

Tilpasset skolehverdag

På gården jobber det 3 lærere som har lang erfaring og som kan lage et skoleopplegg for elever som har ønske/behov for en tilpasset skolehverdag, der bruk av gården som en treningsarena og praksis er en viktig del.

Utredning

Utredning av psykiske lidelser og arbeidsevne 

Kurs

Ved forespørsel kan vi holde kurs om stress og stressmestring, samt evn. andre tema etter avtale.

Veiledning

Vi kan tilby veiledning av enkeltpersoner, grupper og institusjoner. 

Trening

Vi er fleksibel i vår tilnærming og utarbeider opplegg som passer den enkelte

Arbeidsutprøving

Med gården følger flere ulike arbeidsoppgaver som man kan delta på. Stell av dyr, foring og mange sesongbaserte aktiviteter.